2021 онд өрнөх 65 үйл явдал, 2020 онд нийтэлсэн 98 бошиг тайлал.

Соён гэгээрүүлэгч багш Төмөр нь 2016 оноос 2116 оныг хүртэл ирээдүйн 100 жилд Монгол төдийгүй дэлхийд тохиох үйл явдлуудыг бошиглож “Дэлхийн нууц товчоо” номоо 2015 онд туурвисан. 9 эрдэнийн – Алтан номоо туурвиснаас гадна 9 коллекц болгон олон нийтэд хүртээл болгосон. Европын шинжлэх ухааны нийгэмлэг нь Төмөр багшийн авьяас чадвар, Read more…