Монгол улсын 65, АНУ-ын 46 НИЙТ 111 БОШИГ

2021/1/11 нээс 2022/2/22 хүртэл Монгол улс ямар байх 65 бошиг, 2021- 2024 онд АНУ болон Жое Байдены 46 бошиг НИЙТ 111 БОШГОО үзээрэй. Иргэдийн амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах, Монгол улсаа хөгжин дэвжих, муу бүхнээс урьдчилан сэргийлэхэд зориулж орууллаа. Шэйр хийж гэр бүл, ард иргэдээ хамгаал. Монгол Read more…