“Монгол Ностардамус” хэмээгддэг – Төмөр багшийн 2021 оноос өмнөх ба хойших ЗӨГНӨЛҮҮД

2021/1/11 нээс 2022/2/22 хүртэл Монгол улсын 65 бошиг, ирэх цагийн өнгө 154 бошиг, 2021- 2024 онд АНУ болон Жое Байдены 46 бошиг, 2020 оны 98 бошиг биелэлээ уншаарай. Иргэдийн амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг авран хамгаалах, Монгол улсаа хөгжин дэвжих, муу бүхнээс урьдчилан сэргийлэхэд зориулж орууллаа. ▲“Урд зүг”-ийн унаа Read more…