Талентизмийн олон улсын академи

Удамшил + Одон орон + Авьяас чадвар суурилж шилэгдэл – Элит хүмүүсийг төрүүлнэ. Таныг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Суут сэтгэгч, Тэрбумтан бизнесмен, Супер од, Гиннесийн амжилт эзэмшигч, Дэлхийн хэмжээний CEO болгохоор чиглүүлэн хөгжүүлэх Монголын анхны бөгөөд цорын ганц “Академик” хөтөлбөр